MENU
Buna ziua, Ne-am mutat pe www.testegrila.ucoz.ro

Cod 1

Test Română AdP Fonetică 1

Întrebarea numărul 1 Câte litere, câte sunete și ce fel de sunete sunt in cuvintele: gestionar și iaurgiu:

Întrebarea numărul 2 Valorile literei i în cuvintele: Ici iarba crește în orice condiții., sunt, în ordine:

Întrebarea numărul 3 Conține diftongi seria:

Întrebarea numărul 4 Conține triftongi ascendenți seria:

Întrebarea numărul 5 Care variantă notează numai semivocale:

Întrebarea numărul 6 Care variantă notează atât vocale, cât și semivocale

Întrebarea numărul 7 Litera e poate fi:

Întrebarea numărul 8 I este numai literă ajutătoare în cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 9 Litera e notează o semivocală în toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 10 E este numai literă ajutătoare în toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 11 Valorile literei e în cuvintele: El mergea într-o ceată de flăcăi pe aceste alei., sunt:

Întrebarea numărul 12 Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 13 Conține două silabe toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 14 Litera e este și vocală si literă ajutătoare țn toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 15 Literele repetate notează un diftong țn toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 16 Câți diftongi sunt în enunțul: Eu făcui doi cercei din ghiocei și voi mai face.:

Întrebarea numărul 17 Indică seria în care cuvintele sunt ordonate corect alfabetic:

Întrebarea numărul 18 Litera i notează un i scurt în toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 19 Literele ii notează un diftong ascendent în toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 20 Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 21 Cuvântul chiulangiu conține:

Întrebarea numărul 22 Identifică seria care conține toate cuvintele scrise corect

Întrebarea numărul 23 Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 24 Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 25 Selectează cuvintele care conțin diftong: stadion, poliție, baie, soare, iaurt, hangiu:

Întrebarea numărul 26 Alege varianta în care toate cuvintele sunt desparțite corect in silabe:

Întrebarea numărul 27 Sunt omografe toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 28 Sunt accentuate corect pe ultima silabă toate cuvintele din seria:

Întrebarea numărul 29 Cuvântul chercheliți conține:

Întrebarea numărul 30 Conține diftongi cu cratimă enunțul: 1. S-a dat de-a dura; 2. Apa era într-un vas; 3. Nu știu ce-a făcut el; 4. Ne-am dus la film; 5. Ei și-au adus cărțile:

 

uCoz